dippakuva

Miten hankinnan kehitysmalleja voidaan hyödyntää hankintatoimen kehittämisessä? Hankinnan kehitystä kuvataan ns. maturiteettimalleilla. Näiden mahdollisuuksia ja rajoituksia tutkitaan Antti Koiviston Diplomityössä: “Hankintatoimen kehitysmallit funktion kehittämisen perustana” (“In search of purchasing maturity – audits and implications”). Työ …

Read More →
Kuva sivuille2

Toukokuun Osto ja Logistiikka -lehdessä on Antin kirjoitus oston kehittymisestä ja kypsyysmalleista. Kirjoituksessa kuvataan millä tavalla hankinta kehittyy reaktiivisesta sekä passiivisesta ostosta, koko organisaation resursseja yhdistäväksi ja verkostoja asiakkaan suuntaan ohjaavaksi toiminnaksi: Miten tämä matka …

Read More →
Screen Shot 2013-03-21 at 15.00.22

Uhka vai mahdollisuus, tuska vai tahto – lue Osto & Logistiikka-lehden artikkeli LOVEsta. Toimittaja Oili Vakkilan jutussa nostetaan esille hankinnan organisatorinen ulottuvuus. Voiko keskitetty olla hyvä sen takia, että se on keskitetty vai siitä huolimatta? Emme tiedä itsekään, mutta …

Read More →
oppikirjat

Useimmissa yrityksissä suurin osa asiakkaille tuotettavasta arvosta syntyy verkostoissa ja näin ollen asiakkaiden ja verkoston yhteyden tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora. Hankintastrategian toteuttaminen oppikirjan mukaan on masentavan suuri tehtävä. Ehkä niin iso, että vain …

Read More →
Jussipiirtää

Hankintatonttu Jussi Ekqvistin Talouselämän Tebatti puheenvuoro ”Miksi tämäkin pitää ostaa hitaammin, vaikeammin ja kalliimmin?” on luettavissa tästä Jussi avaa kirjoituksessaan Love-projektin lähtökohtia ja tavoitteita hankintaverkostojen valjastamisesta loppukäyttäjiä varten.

Read More →
Jussi Ekqvist

Hankintatonttu ”Simplicity is the greatest sophistication” sanotaan Leonardo Da Vincin sanoneen. No ukkoa ei ehkä tunneta suurena pelkistäjänä, mutta viesti on osuva liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämiseen. Meillä on historiallisista syistä tapana reagoida asioihin lisäämällä funktioita, …

Read More →
loading..