Lotta

Tutkija Lotta Hassin artikkeli kokeilemisesta julkaistiin espanjalaisessa El Mundo sanomalehdessä toukokuussa 2013. BIG IDEAS? START EXPERIMENTING. Are you looking for a big idea? Start with small experimental actions. It’s the combination of being able to …

Read More →
Lotta

Tutkija & Kehittäjä Työ MINDissa: Lotta perehtyy design thinking –metodiin ja tutkii kuinka menetelmää voidaan soveltaa kun päämääränä on synnyttää strateginen innovaatio. Parhaillaan Lotta keskittyy väitöskirjatutkimuksessaan design thinking –metodiin innovaatiostrategiana ja on mukana rakentamassa aihepiiriin …

Read More →
loading..