Jussi Ekqvist

Lupa toimia eri tavalla -podcastin toisessa osassa perehdytään tarkemmin MINDin tutkimushankkeeseen jossa hankintatoimi uudistetaan hyödyntämällä loppukäyttäjälähtöisiä verkostoja (LOVE). Eli pohditaan miten hankintatoimi tulisi organisoida jos sitä katsellaan loppuasiakkaan näkökulmasta ja lähdetään setvimään, että mikä hankinnan …

Read More →
dippakuva

Miten hankinnan kehitysmalleja voidaan hyödyntää hankintatoimen kehittämisessä? Hankinnan kehitystä kuvataan ns. maturiteettimalleilla. Näiden mahdollisuuksia ja rajoituksia tutkitaan Antti Koiviston Diplomityössä: “Hankintatoimen kehitysmallit funktion kehittämisen perustana” (“In search of purchasing maturity – audits and implications”). Työ …

Read More →
Kuva sivuille2

Toukokuun Osto ja Logistiikka -lehdessä on Antin kirjoitus oston kehittymisestä ja kypsyysmalleista. Kirjoituksessa kuvataan millä tavalla hankinta kehittyy reaktiivisesta sekä passiivisesta ostosta, koko organisaation resursseja yhdistäväksi ja verkostoja asiakkaan suuntaan ohjaavaksi toiminnaksi: Miten tämä matka …

Read More →
Screen Shot 2013-03-21 at 15.00.22

Uhka vai mahdollisuus, tuska vai tahto – lue Osto & Logistiikka-lehden artikkeli LOVEsta. Toimittaja Oili Vakkilan jutussa nostetaan esille hankinnan organisatorinen ulottuvuus. Voiko keskitetty olla hyvä sen takia, että se on keskitetty vai siitä huolimatta? Emme tiedä itsekään, mutta …

Read More →
oppikirjat

Useimmissa yrityksissä suurin osa asiakkaille tuotettavasta arvosta syntyy verkostoissa ja näin ollen asiakkaiden ja verkoston yhteyden tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja suora. Hankintastrategian toteuttaminen oppikirjan mukaan on masentavan suuri tehtävä. Ehkä niin iso, että vain …

Read More →
Jussipiirtää

Hankintatonttu Jussi Ekqvistin Talouselämän Tebatti puheenvuoro ”Miksi tämäkin pitää ostaa hitaammin, vaikeammin ja kalliimmin?” on luettavissa tästä Jussi avaa kirjoituksessaan Love-projektin lähtökohtia ja tavoitteita hankintaverkostojen valjastamisesta loppukäyttäjiä varten.

Read More →
Antti_work2

Hankinnoilla on väliä – yrityksillä ei ole varaa jättää hankintoja vain osto-organisaation varaan. Kuten alla olevasta kuvaajasta on nähtävissä, on suuryritysten materiaalien (aine- ja tarvikekäyttö) osuus liikevaihdosta kasvanut jatkuvasti, kun taas PK-yrityksillä osuus on pienentynyt …

Read More →
loading..