Aalto-yliopiston tutkija Reetta Maila MIND-tutkimusryhmästä.

Projektitutkija, näkökulmaprotoilija Reetta pyrkii luomaan reaalimaailman organisaatioiden tai jopa koko yhteiskunnan haasteisiin liittyviä toimialaa muuttavia konseptiaihioita sekä muuntamaan nämä määritellyt abstraktit konseptit toiminnaksi kokeilujen ja kokemusprotojen muodossa. Hän on innokas soveltamaan muotoiluajattelua ja -metodeita alueille, joita …

Read More →
loading..