Leave a Reply

 

Kehitä kokeillen! – opas organisaatioille

Screen Shot 2016-10-11 at 16.08.18

Voiko perinteisesti toimivaan yritykseen saada uuden, innovatiivisen otteen? Voi, kun aletaan tehdä ja kehittää kokeilemalla. Kehitä kokeillen! – opas organisaatioille on kirja, joka tarjoaa käytännöllisiä neuvoja ja esimerkkejä siitä, miten orastavista ideoista kehitetään systemaattisesti uusia tuotteita ja palveluja, miten kokeiluista opitaan ja miten kokeilemiseen perustuvia projekteja johdetaan. Lopputuloksena on elinvoimainen organisaatio, joka kykenee nopeasti viemään uusia kehitysideoita eteenpäin.

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen käytännönläheinen opas kokeilemiseen, joka on innovoinnin ja oppivan organisaation keskiössä.

Lisätietoa kirjasta.

Osta kirja.


loading..