Leave a Reply

 

Mikä on MIND?

MIND on maailman muuttamisesta kiinnostuneiden ihmisten verkosto.

MINDin määritelmä strategialle on, että organisaatiolla saattaa olla strategia jos se tekee eri asioita kuin muut tai samoja asioita eri tavalla. Jos asiakaskin huomaa eron ja eroa pystyy puolustamaan niin strategiasta saattaa olla kysymys.

Strateginen innovaatio on yleensä proaktiivinen, vapaaehtoinen, sisäsyntyinen muutos ennemmin kuin reagointia tai edes ennakointia ulkoiseen shokkiin, kuten kilpailijoiden aloitteisiin, ilmastonmuutokseen, Kiina-ilmiöön jne. Edelleen, strateginen innovaatio on (re)konstruktiivinen aloite, jossa perusoletukset (kuten mitä arvoa, kenelle ja miten), pullonkaulat ja toimialan rajat pyritään pikemminkin määrittelemään uudelleen sen sijaan, että otettaisiin nykyisen liiketoiminnan rajat ja rakenteet annettuina. Siten strateginen innovaatio sisältää aina toimialaa muuttavaa potentiaalia: tässä mielessä kyse on “toimialainnovaatiosta”. Olennaista on ymmärtää, että toimiala on mentaalinen rakennelma: toimiala riippuu siitä miten määrittelemme bisneksen. Theodor Levitt:in (1960) klassinen toteamus tavoittaa tämän hyvin:“Jokainen toimiala on joskus ollut kasvuala joka kerta ja syy, miksi kasvu on uhattuna, hidastunut tai pysähtynyt ei ole markkinoiden kyllästyminen vaan epäonnistunut johtaminen.” Esimerkiksi “rautateiden kasvu ei pysähtynyt siksi, että tarve ihmisten ja tavaroiden kuljettamiselle olisi vähentynyt. Kysyntä on kasvanut.”

Tällaisia perusfundamentteja haastavia innovaatioita on kutsuttu eri yhteyksissä strategisiksi innovaatioiksi (Markides 1997, 1999, Govindarajan & Gupta 2001, Govindarajan & Trimble 2005), uuden markkinatilan löytämiseksi ja sinisen meren strategiaksi (Kim & Mauborgne 1999, 2004, 2005 a,b), markkinoiden vetämiseksi vs. markkinavetoiseksi toiminnaksi (Driving the markets – Jaworski et al 2000), vallankumoukselliseksi strategiaksi (Hamel 1996), arvon rekonfiguroimiseksi (Normann 2001), toimialainnovaatioiksi (Tekes Liito-ohjelma), toimintatapainnovaatioiksi (MIND) jne.

Toisaalta MIND pyrkii pienentämään kokeilukynnystä: Parannamme myös sellaisten innovaatioiden syntymahdollisuutta, jotka eivät ole nähtävissä alkutilanteessa, vaikka kuinka täydellisellä linssistöllä tilannetta katsottaisiin. Strategisen innovaation mahdollisuuden keksiminen – ja varsinkin sen toteuttaminen – vaatii tyypillisesti muutoksia tarjoaman fyysisiin ominaisuuksiin, tarjoaman aineettomiin ulottuvuuksiin sekä johtamiskäytäntöihin ja organisoitumistapoihin. MINDissa on vahvaa osaamista näistä kaikista keskeisistä ulottuvuuksista.


loading..