Jussi Ekqvist
joulukuu 12, 2013
Sami Paju

Leave a Reply

 

Podcast osa 2: Jussi ja LOVE-projekti

Lupa toimia eri tavalla -podcastin toisessa osassa perehdytään tarkemmin MINDin tutkimushankkeeseen jossa hankintatoimi uudistetaan hyödyntämällä loppukäyttäjälähtöisiä verkostoja (LOVE). Eli pohditaan miten hankintatoimi tulisi organisoida jos sitä katsellaan loppuasiakkaan näkökulmasta ja lähdetään setvimään, että mikä hankinnan tekemästä työstä itseasiassa tuottaa arvoa asiakkaalle.

Kun hankinta nähdään asiakasta palvelevana arvoa tuottavana toimintona, eikä pelkästään yrityksen sisäisenä funktiona, on mahdollista tuottaa parempi kokemus asiakkaalle ja kanavoida resurssit tehokkaammin sinne missä ne tuottavat eniten hyötyä.

LOVEn keskiössä on prosessi joka pureutuu verkostojen johtamisen peruskysymyksiin: kuka tekee mitäkin ja mikä suhde eri toimijoihin muodostetaan? Liiketoiminnat saavat optimaalisia verkostoja ja hankintatoimen kehitystasoilla edetään kohti arvoverkoston täydellistä integraatiota. Huikeaa!

Voit tutustua tarkemmin LOVE-projektiin täällä.

Kuuntele jakso:

Seuraava jakso ilmestyy sopivasti jouluksi torstaina 19.12.2013!

loading..